Den siste sommeren på setra

Den siste sommeren på setra

For aller siste gang går det kuer hjem fra setra på Mokjølen. Der har det vært seterdrift siden 1700-tallet og Roy og Kari Mette Brænd er de siste i Sollia som gir seg med denne driftsformen. 

Her i landet har det vært drevet seterbruk i over tusen år og beiteressursene i utmarka var selve grunnlaget for det norske jordbruket. Husdyra beitet i fjellet og i skogen om sommeren mens vinterforet ble høstet på jordene nede i dalen. I dag kan bonden kjøpe kraftfor på Felleskjøpet og ha større dyrkbare arealer til rådighet fordi nabobøndene gir seg og småbrukene fraflyttes. - Forbrukerne krever billig mat og bøndene må ha større og større besetninger for å drive økonomisk. Da er det verken tid til eller økonomi i det gammeldagse husdyrholdet på setra.

Tuva Hilton har vært budeie på Mokjølen de tre siste åra og vil savne det gode seterlivet. For hundre år siden var det 50 000 setre i drift og sikkert enda flere budeier. i 2022 var det under 700 mjølkebruk som hadde kuene sine på setra.

Siste mjølkehenting på Mokjølen

På vei hjem til Mogrenda

Det er ikke mange smårollinger som får oppleve å gå med kua lenger nå.

Nesten framme

Snipp snapp snute, så var setereventyret ute!

Foto: Roy, Marianne og Marthe Brænd