Det støver

Det støver
Hannblomstene på grana slipper ut en sky av pollen, foto: mn.uio.no

Nå blomstrer grana og furua. Hannblomstene er fulle av gult pollen som spres med vinden.

Pollenskyer, foto: Frøydis Haga/NRK

I gode blomstringsår med vind og tørrvær kan pollenet ses som skyer i dalsidene.

Hannblomster på furu

Furua blomstrer litt senere enn grana, men sprer også mengder med gult pollen.

Når det gjelder pollenallergi er gran og furu sjelden et problem fordi pollenkornene er store og glatte og ikke irriterer slimhinnene slik som bjørkepollenet.

Den eneste plagen med gran- og furupollen er at det legger seg som gult støv på biler, hagemøbler og andre overflater. Derfor er det lite smart å male huset eller olje terrassen akkurat nå.

Granpollen på blå presenning 25. mai 2024

Kilde: aftenposten.no