Kontrovers rundt Sollia barnehage

Kontrovers rundt Sollia barnehage

Sollia.net har tidligere referert til varsel om stenging av Sollia barnehage i henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-3 (1). Paragrafen kan anvendes når det er akutt fare for liv og helse, og er mest aktuell i bransjer med høy risiko for farlige situasjoner, som bygg- og anleggssektoren, industri, kjemisk produksjon og offshore.

Begrunnelsen for varselet fra hovedverneombudet i Stor-Elvdal er at "skal man stå inne for at driften er forsvarlig i henhold til lovverket så er det nødt til å være 2 til stede på jobb", altså i hele barnehagens åpningstid. Sollia.net kan ikke se at dette medfører riktighet. Det er ingen bestemmelser i sentrale lover og avtaleverk som sier at det til enhver tid skal være to på jobb i en barnehage. I små barnehager med få barn er det ganske vanlig at det bare er en ansatt i deler av dagen. Det er ikke ulovlig og kanskje ikke så veldig farlig heller.

Vi vil videre påpeke at det i vedtektene for de kommunale barnehagene § 7 står at åpningstiden i Sollia barnehage er fra 7.45 til 16.15. Dette er det bare kommunestyret som kan endre på ved å vedta nye vedtekter.

I varselet fra hovedverneombudet er det nevnt at sektorleder og enhetsleder har uttrykt sin bekymring over at ansatte er alene på jobb i perioder. Hvis de vil slippe denne bekymringen, og politikerne ikke bestemmer noe annet, har de ikke noe valg. Da må de øke bemanningen. Det har de både makt og myndighet til.

Kilder: arbeidstilsynet.no, utdanningsnytt.no