Pengene tikker inn

Pengene tikker inn
Tangsideveien 12. august 2023

Nå begynner endelig erstatningene etter skadene av uværet "Hans" å komme inn på konto. De første har fått svar fra Landbruksdirektoratet og blant annet er søknaden fra Tangsideveien innvilget. Nå kan kasserer i veilaget, Steinar Rønningen, puste lettet ut og omsider betale regningene for grus og graving som har ligget ubetalt siden september.

Tangsideveien 1. juli 2024

Hvis kostnadene for reparasjon har vært over 50.000, er det krav om ferdigattest fra takstmann, entreprenør, kommune eller annen fagkyndig, pluss faktura og bilder som bevis for at skaden er utbedret. Skader under 50.000 kr krever bare egendokumentasjon og bilder. Det er 85 % av kostnadene som dekkes etter "Hans", resten er egenandel.

Storbekken sør for brua 29. juni 2024

I tillegg til erstatninger til private veier og eiendommer, er det brukt mye offentlige penger. Fylkesvei 129 ved Kvennbekken og Storbekken ble reparert i rekordfart mens flomsikringa i Storbekken snart er avsluttet. Nå graves det og kjøres på stein ovafor Storbekkbrua av Gjermundshaug Anlegg AS. Flomsikring av Kvennbekken og strekningen nedafor Storbekkbrua ble ferdigstilt i slutten av mai av Tronfjell Maskin AS.