Skytterlag med lange tradisjoner

Skytterlag med lange tradisjoner
Jaktfelten påsken 2016 Foto: Hans Sollid

I Sollia har det veldig lenge vært en eller annen form for skyting på skjærtorsdag og i år er det over 100 forhåndspåmeldte. Folk kommer fra fjern og nær og for mange er det blitt en tradisjon å delta på påskeskytinga. Muligheten for å vinne et reinsdyrkort er også en faktor som trekker mange skyttere til bygda.

Foto fra 75-årsjubileet i 1938

Sollia skytterlag ble stiftet i 1863. Gjennom åra har aktiviteten variert, men i dag lever 161-åringen i beste velgående og er det laget med størst oppslutning i bygda.

Fra Terje Brænd har vi fått programmet fra vinterstevnet i 1951. Etter skytinga var det fest på Jomsborg og mulighet for overnatting og vi kan vel anta at det gikk livlig for seg utover kvelden. I våre dager går det rolig for seg med kaker og kaffe, men påskeskytinga var, og er fremdeles en stor begivenhet i Sollia.

Terje husker godt fra den tida han vokste opp. Det som kanskje var "gullaldertida" da det var mange gode skyttere herfra som var i aksjon. Da var det feltskyting på Langtjønna med mye folk og stas å være med som anvisere med de voksne "kara".

I arkivet til Terje ligger også ei premieliste fra 1953. Det er ikke så godt å skjønne hva premien har vært, for det ser ut som skytterne først har betalt for å skyte og senere fått penger tilbake. Alle på lista, så nær som to, har i så fall gått med underskudd. - Er det noen som vet hva det som står på lista betyr, så setter vi stor pris om de tar kontakt med sollia.net så vi kan oppklare saken (post@sollia.net).