Skytterlagshistorie og en oppklaring

Skytterlagshistorie og en oppklaring
Sollia skytterlag 1929, foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen
Tidligere i vinter hadde vi et innlegg om Sollia skytterlag sin historie pluss en etterlysning om hjelp til å tyde ei premieliste fra 1953. Fra Einar Asbjørn og Bjørn Brænd har vi fått forklaringa på premielista. Den finner du lenger ned i artikkelen, men først kan du lese hva Bjørn Brænd skriver om hva som foregikk i skytterlaget på 50-tallet.

Terrengskytingen

Det var mange premieskytinger på banen i tillegg til den årlige terrengskytingen som foregikk mens det enda var skiføre. Jeg tror terrengskytingen, nå gjerne kalt feltskyting, ble arrangert fra Jomsborg i Holtlia ovafor Atnsjøen. Skyteretningene var mot Vola. Vi startet runden med å gå Bjørkeboll-løypa oppover til Modum. Der tok vi til høyre og gikk mot Småmyrene. Terrengskytingen hadde en egen status fordi den kombinerte skytingen med skibruk, småkupert landskap, litt busker og trær, harespor, rypestegg-skarring og figurer på ukjente avstander i terrenget. Jeg var trolig med blant tilskuerne, det var spennende å følge med på skytternes ferdigheter, både på standplass rent generelt og på hvordan geværhåndteringen kunne være «så ymse», iallfall var det svært mange individuelle teknikker. Skytterbekledningen likeså – ingen spesialdress var å se den gang.

Terrengskytingen gikk av stabelen 22. mars det året. Gjeveste «gulrot» var nok Terrengpokalen som var en vandrepremie som var satt opp før krigen, og som måtte vinnes tre ganger for å være til odel og eie. Den gikk i mange år. Av oppslagene på Skytterbanen går det nok fram hvem som vant pokalen det året – og hvor lenge den gikk før den varig plassert i et premieskap. Det kan vi kanskje oppklare når det blir sommer og barmark. Overraskende nok var det bare sju skyttere i aksjon i 1953, det pleide å være flere. Terrengskytingene ambulerte mellom Mogrenda, Øverdalen og Atnbrua.

Baneskytingene

Oversikten viser at skytterlaget arrangerte sju interne premieskytinger sommeren 1953. I tillegg hadde skytterlaget ansvaret for en pokalkonkurranse eller åpent stevne innen samlaget 8. og 9. august. Slike stevner hadde egen premiering.

Det var også konkurranse mellom kretsene, to skytinger på hver av banene Plassen og hovedbanen, som i 1953 var ved Langtjønna - som nå. Det ble skutt om erobrede vandrepokaler som Sollia skytterlag hadde vunnet ute. For å stimulere aktiviteten og som et middel til å «mobilisere» var det konkurranse mellom kretsene. Når så en krets hadde vunnet pokalen ble den skutt om som vandrepremie innen kretsen.

I 1953 hadde jeg i anvisergrava avansert fra klistrer til anviser. Det var lenge før de selvklebende lappenes tid. Limet, et brunt klister blandet av limpulver og vann før skytingen begynte, og fordelt i mange små klisterbokser med tilhørende trespatel, måtte påføres før lappene kunne rives av en remse lapper som hang sammen i bunter med tusen lapper (tror jeg).

Premieliste for Sollia skytterlag 1953 klasse III og IV

Forklaring på premielista fra 1953

I 1953 var det elleve skyttere i sving av de klasseførte i klasse III og IV. Det var nok egne lister for klassene II og I, kanskje junior.

Av håndskriften ser vi at Odd Brænd var formann i 1953. Her har han samlet premieringen for alle skytterne i Sollia skytterlag i 1953, og regnet beløpene sammen til en sum for innkjøp av årspremie til hver enkelt. Den gang var det helst Brødrene Lohne as i Bergen som leverte sølvpremiene til Sollia skytterlag, av og til supplert fra Silkebækken i Elverum. Odd fulgte praksisen som var den gangen.

Til skytterfesten som var i november ble det bestilt premier hos Brødrene Lohne for 1700,80 kroner, men det går ikke fram av dette arket. Det vil si at de lavere klassene fikk premier til en samlet sum av kr 348,30.

  • Angående kolonnen helt til høyre mener Einar Asbjørn Brænd at det nok ikke har å gjøre med penger eller penger tilbake: "Legg merke til at kolonnen inneholder alle tallene f.o.m 30 t.o.m. 40. Jeg tror derfor at disse tallene er til hjelp ved premieutdelingen - for eksempel på den omtalte festen om kvelden - der premiene er nummererte, og således havner hos rett person.
    Lista pluss nummerlapp på premiene sikrer en korrekt gjennomføring av utdelingen selv om festen skulle by på annen servering enn kaffe og kaker."
Både premier og mye annet fint å få kjøpt i 1927, foto: Terje Brænd

For spesielt interesserte:

Her finner du navn m.m. på de som er med på det øverste bildet.