Utenom allfarvei

Utenom allfarvei

Grøtdalen, eller Grytdalen som det står på kartet, må være den mest avsidesliggende boplassen man kan tenke seg. Plassen ligger mellom elvene Storgryta og Blankgryta og ble ryddet i 1754 av Peder Halvorsen Hanestadhavn og Sigrid Pedersdatter Grøtting. Det var da en mils vei til nærmeste nabo, enten over fjellet til Øverdalen eller gjennom skogen til Storbekkmoen. Men Peder og Sigrid måtte ha vært driftige folk, for allerede i 1774 oppgis det at gården hadde 15-16 kyr, 20 småfe og en hest. Da var det også blitt mer folksomt i Grøtdalen, for Peder og Sigrid fikk hele 8 barn.

I mer enn 100 år bodde det folk i Grøtdalen. De siste brukerne var Olianne og Arne Amundsen Lien, men i 1883 var det slutt. Siden har plassen vært ubebodd, jordene har grodd igjen og husene forfalt.

Men så skjedde det noe ...

Opp i gjennom årene har det vært flere eierskifter, men nå er det Mathiesen Atna AS som er eier av Grøtdalen. Der er det som kjent Christian P. Mathiesen som styrer, og han har heldigvis stor interesse og glede av å ta vare på gamle bygninger. Jobben med å restaurere Grøtdalen har pågått i flere år. I 2009 ble skogen som hadde vokst seg helt inn på husene fjernet. Deretter startet restaureringen av bygningene. Det er Roger Mellemstad og Christian som har gjort mye av det praktiske arbeidet, men selve restaureringen av husene er satt bort til profesjonelle håndverkere.

Utedoen fra 1842 før og etter. Foto Chr. Mathiesen

Svein Olav Nymoen og Ivar Valråmoen fra Alvdal har restaurert utedoen og nå er det hovedhuset som står for tur.

Bygningen er strippet og løftet opp. Nederst til høyre Svein Olav Nymoen og Ivar Valråmoen

Stallen er for tiden i Nord-Atndalen for å restaureres av Bjørnar Elgvasslien, Per Arild Blæsterdalen og Ivar Bakken Berg, men grunnmuren er klar.

Her skal stallen stå
Christian P. Mathiesen og Øyvind Lien foran fjøset

Med tid og stunder skal det gjøres noe med fjøset også. Legg merke til takplatene. De er modne for utskifting, men har berget bygningen. Det er litt råte i et hjørne, men ellers er tømmeret like fint. Her er Øyvind Lien innom. Det er noen år sida han var her sist og da var Grøtdalen nærmest et litt skummelt sted med den mørke granskogen tett inntil de gamle husene. Mye arbeid gjenstår, men nå ligger Grøtdalen fritt og fint og er på vei til å bli en trivelig plass.

Gamle fortellinger

Det går mange historier om Grøtdalen. Noen er ganske nifse og kanskje ikke sanne, men sant er det i hvert fall at selveste Sigrid Undset har skrevet ned historier herfra. I boka "Lykkelige dager" skriver hun om forfedrene sine i Grøtdalen. Hennes oldeforeldre var Halvor Halvorsen Grøtdalen og Maren Haagensdatter. De bodde i Grøtdalen, men da Halvor døde, tok Maren ungene med seg og flyttet tilbake til bygda hun kom fra, Unset i Øvre Rendal. Da sønnen Halvor Halvorsen, Sigrid Undsets farfar, ble voksen og flyttet til Trondheim tok han familienavnet Undset etter bygda han var fra.

Og historiene fra Grøtdalen kommer vi kanskje til å fortelle senere ...

Flyfoto av Grøtdalen. Blankgryta ses i bakgrunnen. Foto Chr. Mathiesen

Kilder: Anno Museum, Bygdebok for Stor-Elvdal og Christian P. Mathiesen