Framsida


Sollia_B_JAO1224
Våren er like om hjørnet, og Blåstrupa er den vakreste småfuglen av alle ... 
 Foto: Jørn Areklett Omre / NN            

Nytt fra bygd og fjell

Holder åpent i påsken
Publisert 12.03.2021 05:07

Holder åpent i påsken

- Breisjøseter åpner for vintersesongen 15. mars,  og vi holder åpent i påsken, sier Håkon Magne Skjøren. - Vi registrerer at DNT har stengt sine...

Ny doning
Publisert 10.03.2021 20:08

Ny doning

Breisjøster turisthytte mellom Sollia og Alvdal har anskaffet ny doning for både transport av varer, men også for sporlegging inn til...

Oppstart til våren
Publisert 09.03.2021 16:06

Oppstart til våren

Info fra Atnasjø Utvikling vedr. Rondeveien Hyttefelt: - Atnsjø Utvikling AS har planer om å påbegynne opparbeidelse av veger og infrastruktur på...

Litt tå hørt

Ulv
Publisert 01.02.2021 12:01

Ulv

  Var det ulven som Ole Arne Hagen fotograferte i Vuludalen i august i fjor som ble observert ved Brenthaugane, og senere skutt i Øyer i...

Ukas naturbilde - uke 5/2021
Publisert 31.01.2021 23:25

Ukas naturbilde - uke 5/2021

 Ca. 50 rensdyr i Finnsjøfjellet med Rondanemassivet som en mektig men taus tilskuer.  H.S.

Løypemelding pr. fredag 29.01
Publisert 29.01.2021 15:34

Løypemelding pr. fredag 29.01

 Finnsjøfjellet ble kjørt onsdag, og Volarunden ble kjørt i går. Har kjørt såle og stikka opp til Blåsten, samt kjørt ei såle fra kafeen ned til...

-itt hørt anna

Ukas historiske bilde - uke 06/2021
Publisert 07.02.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 06/2021

  Arbeidet på Folldalsvegen starter opp fra Atnbrufossen 15.oktober 1939.   Fra v. Per Uthi, Odd Næsset, Per Olbj. Moen, Trygve Næsset, Harald...

Ukas historiske bilde - uke 5/2021
Publisert 31.01.2021 18:00

Ukas historiske bilde - uke 5/2021

 Ukas naturbilde er tatt ova' Sjølisetra og vi ser tydelig seterhusa på Utisetra. Dette viser at den gang var det ganske snaut for bjørkeskog der...

Nordlysnatt
Publisert 29.01.2021 06:00

Nordlysnatt

  Vakkert og betagende å sjå Atnbrua i måneskinn og nordlys. Nordlyset får oss til å minnes det gamle rådet vi fikk som barn: Det går an å...