Framsida


JO_3_IMG_2675

Vakre Venabygdsfjellet, her ved Flåtjønnet mot Rondane ... 
 Foto: Jørn Areklett Omre / NN            

Nytt fra bygd og fjell

60 hk på Atnasjøen
Publisert 23.06.2021 10:15

60 hk på Atnasjøen

Formannskapet behandler i dag i sak 37 Søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune -...

Har trua
Publisert 16.06.2021 21:23

Har trua

- Vi har trua, sier Iben og Rasmus, de nye eierne og driverne på Tangen Gard og Hytteutleie. Sammen med barne Karl (snart fire) og Tølløv (to år)...

Jan fyller år
Publisert 16.06.2021 13:43

Jan fyller år

 Jan Helgesen fyller 80 år idag. Bygdas altmuligmann runder et bra antall år, men han er fortsatt en av de aller sprekeste. Jans tjenester er...

Litt tå hørt

Guiding
Publisert 24.06.2021 08:58

Guiding

Det blir mulighet for guiding i Sollia kirke også i sommer. Henv. til Stein Wåler tlf 46 89 14 45 H.S.

Ukas naturbilde - uke 25/21
Publisert 20.06.2021 22:15

Ukas naturbilde - uke 25/21

 Bildet viser Grøtøhøgda i bakgrunnen med  Bretningsvola foran t.v. De to tønnene i forgrunnen er Storåstjønnene nord /vest for Øverdalssetra....

Unni rapporterer
Publisert 15.06.2021 08:03

Unni rapporterer

Unni Fladsrud Voll med hytte i Atnasjølia, er en flittig bidragsyter med bilder til redaksjoen. Her er hennes førsommerrapport: Gravskarhøgda...

-itt hørt anna

Slag i slag
Publisert 06.07.2021 12:52

Slag i slag

Berit Gomnæs har funnet dette kartet over registrete lyn-nedslag i området rundt Atnasjøen forleden.  Dette viser med all tydelighet at vi slapp...

Ukas historiske bilde - uke 27/21
Publisert 05.07.2021 10:03

Ukas historiske bilde - uke 27/21

ildet er fra setra til Kirkestua på Småtjønnsetra. Foran er Liv og Ellen Haugen og Trygve Holt. Bak Marie og Trygve Haugen. Bildet må være tatt i...

Ukas historiske bilde - uke 26/21
Publisert 27.06.2021 23:42

Ukas historiske bilde - uke 26/21

Bildet er hentet fra arbeidet med å bygge veg over Gravskarbekken eller Megrunnsbekken som er det egenlige navnet. På bildet er et arbeidslag i...