Barnehagetilbudet reduseres på tross av politisk vedtak

Barnehagetilbudet reduseres på tross av politisk vedtak
Sollia barnehage, foto Sigbjørn Kristiansen/Østlendingen

Barnehagen i Sollia er stadig i skuddlinjen til byråkratene på Koppang. For noen uker sider kom det varsel om stenging på grunn av for liten bemanning. Nå har de gått tilbake på dette, men har i steden bestemt at åpningstida skal reduseres. I et brev datert 25. april fra enhetsleder Malin Kristoffersen Giæver står det blant annet:

Derfor vil dager med redusert åpningstid utvides fra 7,5 time til 7 timer og 45 minutter på dager med 2 ansatte, og 8 timer på dager med 3 ansatte, fom. 29. april.

Dette samsvarer ikke med det politikerne har vedtatt. I vedtektene for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal som ble vedtatt av SKO-utvalget 26.05.2021 og vedtatt av kommunestyret den 16.06.2021 står det i klartekst i § 7 Åpningstiden for Sollia barnehage er mellom kl. 07.45 – 16.15. Med enkel hoderegning kommer vi til at det er 8 timer og 30 minutter.

Betyr dette at de ansatte i Stor-Elvdal kommune bare kan ignorere et politisk vedtak? Det er i så fall en praksis som verken lokaldemokratiet eller innbyggerne i Stor-Elvdal er tjent med.

Brevet og vedtektene kan leses i sin helhet her: