Skjebnedag for Sollia barnehage

Skjebnedag for Sollia barnehage

I dag 13. desember avgjøres det om Sollia barnehage skal legges ned eller ikke. Da skal kommunestyret vedta årsbudsjettet for 2024. Der er barnehagen foreslått nedlagt. Budsjettet er allerede godkjent i formannskapet, men med en protokolltilførsel der det står:

«Formannskapet ønsker fortsatt drift av Sollia barnehage. For å oppnå dette må vi jobbe fram mot budsjettmøtet i kommunestyret med å finne forsvarlige innsparinger i budsjettet og økonomiplanen for å kompensere for kuttene i forslaget fra kommunedirektøren»

En protokolltilførsel er noe som tilkjennegir en mening i en sak og er ikke et bindende vedtak. Det er med andre ord i kommunestyret slaget vil stå.

Hvis kommunestyret vedtar nedleggelse, mener sollia.net at det i så fall vil være et ulovlig vedtak. I brev fra Statsforvalteren til Stor-Elvdal kommune datert 4.12.23 refereres det til Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) i punkt 4.5.2: «Barnehageplassen må være tilgjengelig for foreldre og foresatte. Tilbudet skal ligge i en slik avstand fra barnets bosted at det er mulig for familien å benytte seg av tilbudet».

Videre i brevet står det: «Kommunen må sikre et barnehagetilbud der folk bor, slik at foreldrene og barnas reisevei ikke blir for lang»

Til opplysning er det 75 km fra Sollia barnehage til Koppang. For å sette det i perspektiv er dette omtrent samme avstand som fra Koppang til Alvdal eller Engerdal. Vi vil tro at alle skjønner at et tilbud om barnehageplass så langt unna hjemmet ikke er reelt.

Kommunestyremøtet starter kl. 17.00 i Kultursalen i Storstua og er åpent for publikum. Du kan også følge møtet på internett.

Se også tidligere innlegg om barnehagesaken: Babyboom i Sollia og Atndalen, Sollia.net mener og Opprop for bevaring av Sollia barnehage