Nytt fra bygd og fjell

Årsmøte i Grendeutvalget
Publisert 14.04.2021 22:50

Årsmøte i Grendeutvalget

Velkommen til årsmøte 2021 for Sollia bygdeutvalg torsdag 22. 04 kl. 19.30 Møte blir på Fjellstyrekontoret sitt møterom.  Dette er et åpent...

Hedrer faren
Publisert 13.04.2021 14:35

Hedrer faren

Storm Øyen har hedret far sin, Hans Øyen, med å utgi diktsamlinga "Vidda syng". Her har Storm samlet diktene Hans Øyen skrev som gardbruker på...

Bli med Sollia Fjellstyre på jobb
Publisert 11.04.2021 12:12

Bli med Sollia Fjellstyre på jobb

Sollia Fjellstyre er på offensiven med å makredsføre seg sjlk og forklare hva de driver med. Nå kan du bli med dem på jobb via å dele en...

Jaktkvoter 2021
Publisert 08.04.2021 13:28

Jaktkvoter 2021

 Årsmøtet i Sollia viltstellområde har nå vedtatt kvoter på elg, hjort, rådyr og bever for 2021: Henry Glomstad med et pent gevir fra elg felt i...

Parkerte i villreinsona
Publisert 07.04.2021 12:05

Parkerte i villreinsona

En handfull biliseter vil bli anmeldt etter ulovelig stopp og parkering i forbudssonen i det såbare villreinområdet på Venabygdsfjellet. GD...

Dramaisk påsketur
Publisert 05.04.2021 12:19

Dramaisk påsketur

Denne historien handler ikke om en vanlig  påske og påsketurister. Den handler om påsken 1945 og Grebekara Oskar og Max.  Påsken var svært...

Fornyer seg
Publisert 29.03.2021 09:09

Fornyer seg

Rondetunet (Rondane Friluftssenter) har lagt ut ny flott hjemmeside. Dermed føyer de seg inn i rekka av nye hjemmeisider for turistbedriftene i...

Det blir skyting
Publisert 28.03.2021 11:02

Det blir skyting

  Den planlagte jaktfelttreningen på Mogrenda skjærtorsdag gjennomføres, men med noen smitteverntilpasninger. Følgende gjelder: -Kun...

Stengt i påsken
Publisert 28.03.2021 09:06

Stengt i påsken

Atnasjø kafe melder at de pga koronarestriksjonene ser seg nødt til å holde stengt i påsken. I så fall blir dette for første gang i denne...

Påbud
Publisert 24.03.2021 22:16

Påbud

  Les mer på hjemmesida til Stor-Elvdal kommune her.